Putting TRAC to Work
  News Organizations
RP.PL
April 14, 2017

Donald Trump stworzy federalne siły deportacyjne?


Tylko w grudniu 2016 roku na terenie całych Stanów Zjednoczonych - jak wynika z opartego na danych resortu sprawiedliwości opracowania pozarządowej organizacji Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) - na rozpatrzenie przed sądami imigracyjnymi czekało prawie pół miliona odwołań od nakazu deportacji (w tym tylko 600 odwołań złożonych przez Polaków). Jak wynika z opracowania TRAC, przeciętny okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosił, według stanu na grudzień 2016 r., prawie dwa lata. Prezydent Trump w swoim rozporządzeniu wykonawczym w styczniu rozszerzył listę przestępstw, za które grozi natychmiastowa deportacja bez możliwości odwołania się do sądu imigracyjnego.


Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2017
TRAC TRAC at Work TRAC TRAC at Work News Organizations News Organizations