Putting TRAC to Work
  News Organizations
Wiadomosci
February 14, 2017

Służby imigracyjne USA nasiliły aresztowania nielegalnych imigrantów
By Michal Kurek


Nielegalni imigranci, którzy byli karani w przeszłości bądź są ścigani za popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych, podlegają natychmiastowej deportacji, podczas gdy nielegalni imigranci, którzy nie mieli w przeszłości zatargów z prawem, mogą się odwołać od nakazu deportacji do sądu imigracyjnego. Procedura odwoławcza trwa z reguły kilkanaście miesięcy. Jak wynika z opracowania niezależnego ośrodka statystycznego TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) działającego, w którym wykorzystano dane ministerstwa sprawiedliwości, w grudniu 2016 roku na rozpatrzenie przed sądami imigracyjnymi na terenie całych Stanów Zjednoczonych czekało prawie pół miliona odwołań od nakazu deportacji; w tym tylko 600 odwołań złożonych przez Polaków. Dla porównania w grudniu 2016 r. na rozpatrzenie czekało ponad 190 tys. wniosków złożonych przez Meksykanów i ponad 119 tys. odwołań od nakazu deportacji złożonych przez obywateli niewielkiego Salwadoru. Przeciętny okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w grudniu 2016 roku wynosił prawie dwa lata tj. 674 dni.


Transactional Records Access Clearinghouse, Syracuse University
Copyright 2017
TRAC TRAC at Work TRAC TRAC at Work News Organizations News Organizations